Információk

INFORMÁCIÓK

2018/2019. évi Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság
VERSENYKIÍRÁSA

 

1.) A bajnokság célja:
Játéklehetőség, szabadidő egészségest testmozgással történő eltöltésének és minden
labdarúgást kedvelő ember rendszeres sportolásának biztosítása, bajnoki cím, helyezések
eldöntése.

2.) A bajnokság résztvevői:
A bajnokságban szerepelhet minden olyan csapat, amely a részvételhez szükséges
feltételeket biztosítja.
A benevezett csapatokban minden olyan személy szerepelhet:
– aki ellen nincs érvényben lévő elmarasztaló bírósági ítélet vagy
sportfegyelmi határozat, illetőleg nem áll bírósági vagy sportfegyelmi eljárás
alatt;
– aki érvényes kispályás igazolással rendelkezik,
– aki a bajnokság kezdetekor 16. életévét betöltötte.
A benevezett csapatok létszámukat kiegészíthetik megyei II. és III. osztályban
szereplő játékosokkal. Magasabb osztályban szereplő játékosok nem vehetnek részt a
bajnokságban, kivéve a megye I. osztályban játszó 35 év feletti játékos, az ULE-ban
játszó játékosok vagy más utánpótlásban lévő játékosok (U16-19) csapatonként
maximum 2 fő. Az utánpótlás játékosaira vonatkozó szabály, hogy 20. életévét
betöltött játékos már nem játszhat, valamint az az ULE-s játékos sem játszhat, aki
megyei II. –nél magasabb bajnokságban igazolt játékos.
Az a megyei II. osztálynál magasabb osztályban szereplő játékos, aki aktív labdarúgó
pályafutását befejezte és erről utolsó sportegyesülete igazolását bemutatja, játszhat
(bemutatást követő 1 hónap múlva). Minden más esetben nincs játékjoga. Azon
játékosok játékjoga, akik a fent említett feltételeknek nem felelnek meg – s ez bizonyítást
nyer –felfüggesztésre és ezzel együtt kizárásra kerül a további játéklehetőségből. A
csapat azon mérkőzéseit, melyen szerepelt a jogosulatlan játékos 3-0 arányban a vétlen
csapat javára igazolja, attól függetlenül, hogy óvott-e vagy sem. A vétlen gárda megkapja
a győztesnek járó 3 pontot is.
A vétkes csapat azon mérkőzéseit, melyen szerepelt a jogosulatlan játékos 0 ponttal és 0-
3-as gólkülönbséggel könyveli el, illetve mérkőzésenként 1-1 büntetőpontot is levon!
Amennyiben az eset megismétlődik, a vétkes csapat a bajnokságból kizárásra kerülhet.
A bajnokságban résztvevő csapatok tagjai a nevezés beadásával tudomásul veszik,
hogy saját felelősségükre vesznek részt a bajnokságban.

Átigazolási lehetőségek:
– a bajnokság megkezdése előtt, az őszi forduló befejezéséig bárhová igazolhat
a játékos, de csak egy alkalommal.
– az őszi forduló befejezésétől, a tavaszi fordulók közepéig (május 1-ig)
bárhová igazolhat a játékos, de csak egy alkalommal.
– 2018. május 1. után a bajnokság befejezéséig igazolási tilalom van (sem új
sem átigazolás nem lehetséges).

3.) A bajnokság lebonyolítása:
A bajnokság lebonyolítása nevező csapatok számától függetlenül egy osztályban
történik.
A helyezések eldöntése őszi-tavaszi fordulókban, (Őszi eredmények alapján kerül
meghatározásra az alsó/felsőház. Páros csapat nevezés esetén az első felében szereplő
csapatok a felsőházban folytatják a tavaszi fordulót, úgy hogy az őszi eredményük
alapján az első 8 pontot a második 7-et …az utolsó pedig 1 pontot visz.tovább. Az
alsóházban hasonló pontindulás lesz. Páratlan csapatnevezés esetén (pl 17 csapat, 9 –ik
helyezett eldöntheti, hogy tavasszal a felső vagy alsóházban akar játszani. Tavasszal 2-
szer játszik mindenki egymással) körmérkőzéses rendszerben történik. A helyezéseket
pont, egymás elleni eredmény, gólkülönbség, több rúgott gól, több győzelem, további
egyezőség esetén sorsolás dönti el.
Páratlan csapatnevezés esetén

4.) Költségek:
Nevezési díj csapatonként 10.000.- Ft,
Játékvezetői díj mérkőzésenként a mindenkori hivatalos MLSZ szabályzatnak
megfelelően kerül megállapításra. A díj mértéke:2000 Ft,
A nevezési díjat a nevezési határidő lejártáig kell befizetni.
A játékvezetői díjat mindig a hazai csapat fizeti a mérkőzés előtt a bírónak.
A mérkőzést az első mérkőzéslekötő naptól kezdve csak az a csapat kezdheti meg
mérkőzéseinek lejátszását (előre lekötött mérkőzése felfüggesztésre, további lekötése
letiltásra kerül), akinek befizetése legkésőbb az első mérkőzéslekötő napig igazolásra
került az vagy az első mérkőzés lekötő napon a szelvény bemutatásával igazolásra
került. Amennyiben a befizetés a bajnokság megkezdésétől számított 30 napon belül
nem történik meg, úgy a nem teljesítő csapat addig le nem játszott mérkőzéseit
elveszítettnek tekintjük, a 3 pontot 3-0 gólkülönbséggel az ellenfele javára írjuk. Ettől
kezdve a soron következő mérkőzések esetében a fent leírtak szerint járunk el addig,
amíg a teljesítés igazolása nem történik meg.
A pályákat nem lehet úgy használni, hogy a csapatvezető előzetesen nem állapodik
meg a tulajdonossal a használatról és annak díjáról, amelyet szerződésbe foglalnak.
Felhívjuk a csapatok figyelmét, hogy a pályadíjakat szíveskedjenek pontosan kifizetni,
mert a pályatulajdonosok hátralék esetén nem engedélyezik a használatot. Pályahiány
miatt elmaradt mérkőzés a pályaválasztó csapat hibájából marad el.
Az öltözők biztosítása nem kötelező, használatáról a két csapat közösen állapodik
meg. Az ebből adódó vitás kérdéseket a felek egymás között kell, hogy rendezzék.

5.) Díjazás:
A felsőház első három helyezett csapata az alábbi díjazásban részesül: Pénzjutalom,
serleg + oklevél.
Az alsóház első három helyezett csapata az alábbi díjazásban részesül: serleg +
oklevél.
A befizetett nevezések 80-20 arányban kerülnek felhasználásra (80-felsőház, 20-
alsóház).

6.) Nevezés:
Nevezni a mellékelt nevezési lap aláírt példányának leadásával lehet.
Nevezési határidő: 2018. augusztus 1., 18 óra.
Határidőn túli nevezéseket nem fogadunk el. A csapat nevezését akkor tekintjük
elfogadottnak, ha a kitöltött és aláírt nevezési lapot (csapatvezető aláírásával
hitelesítve), valamint a nevezési díjat befizette és a nevezési határidő lejárta előtt
leadja a csapat képviselője. A nevezés leadható:
– Cseh Krisztiánnál (tel.: 0630-519-2988, e-mail: csehi76@gmail.com)

7.) Egyéb rendelkezések:
Első forduló (tervezett): 2018. augusztus 21. – augusztus 24.
Minden csapatnak kötelessége egyszeri meccshalasztást biztosítania az ellenfele
számára! Elhalasztott mérkőzés esetén a csapatvezetői oldalra ki kellene írni, a
halasztott mérkőzést és az időpontot is. Ezt a halasztást kérő csapatvezetőnek kell
megtenni-e!!!
Meccs halasztás esetén legkésőbb a következő hét péntekén a mérkőzést le kell
játszani. A mérkőzés elhalasztásáról a csapatvezetőknek Moszheim János felé kell
48 órán belül jelezni.
Amennyiben előfordul, hogy a mérkőzés játékvezetője nem jelenik meg valamely
okból, a csapatok kötelesek a mérkőzést szükség-játékvezetővel lejátszani. Ha ez nem
történik meg, úgy egyik csapat sem kap pontot, illetve ha valamelyik csapat hibájából
marad el a mérkőzés, úgy a 3 pontot 3-0 gólkülönbséggel ellenfele kapja.
Ha a mérkőzés elmarad:
– mert egyik csapat nem jelent meg kellő létszámmal vagy távolmaradt és
távolmaradását nem tudta kellően igazolni, a mérkőzés 3 pontját 3-0
gólkülönbséggel ellenfele kapja, 2. alkalommal 3 pont, 3. alkalommal 6 pont
levonás a vétkes csapattól.
– ha egyik csapat sem tudott kellő létszámmal mérkőzést kezdeni, vagy
mindkettő távolmaradt és azt nem tudta kellően igazolni, úgy a mérkőzést
lejátszottnak tekinti a versenybizottság és egyik csapat sem kap pontot.
A mérkőzés bármely fél részéről történő elmaradását a mérkőzés időpontját
megelőző 48 órán belül jelezni köteles az ellenfél csapatvezetőjének és
Moszheim János (06 30/991-0527). Amennyiben ez nem történik meg, akkor
a vétlen csapat javára 3-0 gólkülönbséggel megítéljük a 3 pontot, a vétkes csapatot pedig kötelezzük a pálya- és öltözőbérlet (ha van ilyen) valamint a
játékvezetői díj megfizetésére. Ennek megtagadása esetén a vétkes csapatot
azonnal kizárjuk a bajnokságból.

Várakozási idő ellenfélre és játékvezetőre 5 perc.
Ha a mérkőzés rendzavarás vagy kedvezőtlen időjárás (vihar, köd, villámlás) miatt
ideiglenesen félbeszakadt, a félbeszakadás okának megszűnése után a játékvezető
köteles felszólítani a csapatokat a mérkőzés folytatására, aminek kötelesek eleget tenni.
Ha a mérkőzés akár az első, akár a második félidőben szakad félbe és nem
folytatható, de a félbeszakadásért egyik csapat sem hibáztatható, úgy:
– a mérkőzés újrajátszását rendeli el a rendező szerv abban az esetben, ha a
mérkőzésből még hátralévő idő meghaladja a 10 percet,
– amennyiben a hátralévő játékidő 10 percnél kevesebb volt, úgy a rendező
szerv a mérkőzést befejezettnek tekinti és a pályán elért eredmény alapján
ítéli meg a pontokat.
A mérkőzés félbeszakadásakor a mindenkori játékvezető által mért időt kell
figyelembe venni, melyet a jegyzőkönyvben rögzíteni kell a csapatvezetők
aláírásával hitelesítve.
Ha a mérkőzés az egyik csapat hibájából szakadt félbe, akkor a mérkőzést – bármikor
szakadt félbe – a vétlen csapat javára kell igazolni:
– ha a vétlen csapat győzelemre állt, akkor azzal a gólkülönbséggel és 3 ponttal,
– ha a mérkőzés döntetlenre vagy a vétlen csapat vesztésre állt, akkor a 3 pontot
3-0 gólkülönbséggel a vétlen csapat javára kell igazolni.
A mérkőzésen 12 fő szerepelhet, akiket tetszés szerint lehet cserélni. A pályán
egyszerre 1 kapus és 5 mezőnyjátékos tartózkodhat. Az adott mérkőzésen az a 12 fő
léphet pályára, akik saját érvényes igazolással rendelkeznek a mérkőzés
helyszínén és időpontjában, és annak alapján a mérkőzés jegyzőkönyvébe
bekerültek.
A játékos igazoltatására csak a „Kispályás labdarúgó igazolás” szolgál!
A „Kispályás labdarúgó játékengedély” minden bajnoki mérkőzésre kötelessége a
csapatvezetőnek magával vinni, s azt a mérkőzés kezdete előtt minimum 5 perccel a
játékvezetőnek a kitöltött jegyzőkönyvvel átadni. A „Kispályás labdarúgó igazolás”
beszerezhető Gelegonya Péternél ( tel.: 06202653010)
Kiállítási idő 2, 5 perc vagy végleg. A vétség súlyossága határozza meg a kiállítási idő
mértékét és nem a kiállítások sorrendje.
Az a játékos, aki egy mérkőzésen belül 3 alkalommal kerül az időleges kiállítás
sorsára (2,5 perc) kizárja magát a további játékból, de a csapat létszáma a kiállítási idő
letelte után cserejátékossal kiegészíthető.

Végleg kiállított játékos ügyében a játékvezetői jelentés alapján a Labdarúgó Fegyelmi
Bizottság dönt az eljárás megindításáról, illetőleg a tárgyalásra beidézi. A határozat
meghozataláig a játékos játékjoggal nem rendelkezik.
Verekedés esetén ( Bírók és játékosok ellen egyaránt) VÉGLEGES ELTILTÁST von
maga után. Fellebbezésnek helye Nincs.
A mérkőzéseken csak edző- vagy tornacipőben lehet játszani, stoplis cipőben nem.
Tilos a becsúszó szerelés.
Szabadrúgás esetén a labdától való távolság 3 méter.
Ha a hazaadott labdát a kapus szándékosan az alapvonalon túlra továbbítja, szögletet
kell ítélni.
A Labdarúgó Fegyelmi Bizottság határozata ellen fellebbezésnek lehetősége nincs.
Ha egy sportolót a Városi Kispályás Labdarugó Bajnokságban az egyik
mérkőzésén történtekért piros lappal kiállítanak, a Fegyelmi Határozat
meghozataláig, illetve az eltiltás időtartamáig semmilyen Városi versenyen,
bajnokságban nem szerepelhet.
A pályaválasztó csapat köteles mentőládáról gondoskodni, amit a pálya szélén
kell elhelyezni.
A mérkőzésre pontos időben és tiszta felszerelésben köteles minden csapat megjelenni
és magával vinni mérkőzés lejátszására alkalmas labdát. A mérkőzés csak úgy
kezdhető meg, ha 2 db mérkőzés lejátszására alkalmas labda (melyet a pályaválasztó
és ellenfele közösen biztosít) a mérkőzés megkezdése előtt a játékvezető
rendelkezésére áll.
Tilos a játékosnak a mérkőzés folyamán az ellenfélre és saját magára veszélyes tárgyat
viselni (óra, gyűrű, nyaklánc..stb. ). Szemüveggel mindenki csak saját felelősségére
játszhat.
Minden egyéb kérdésben a kispályás verseny- és játékszabályok, valamint az MLSZ
érvényben levő fegyelmi- és versenyszabályzata, Városi Kispályás Bajnokság
Fegyelmi Szabályzata a mérvadó.

A közoktatási intézmények területén dohányozni tilos!
Az intézmények területén alkoholt fogyasztani tilos!

 

Kérjük a csapattagokat és szurkolókat ennek betartására.

Orosháza, 2018. július 21.

 

Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda
Orosháza, Eötvös tér 1.

Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont
Orosháza, Táncsics Mihály u. 2

A közoktatási intézmények területén dohányozni tilos!
Az intézmények területén alkoholt fogyasztani tilos!

HAMAROSAN!